شفاف‌سازی یا افشاگری؟ مساله این است!

تیر, 1397 دست نوشته‌

 شفاف‌سازی با افشاگری متفاوت است.
‎افشاگری کار خیلی سختی نیست. معتقدم تاثیر ویژه و بلند مدتی هم ندارد. زود هم به فراموشی سپرده می‌شود.
‌‏اما شفافیت حاصل کار سیستمی است؛ حاصل تحول دیجیتال است.
‎مدیران ما کاش به جای افشاگری، به دنبال شفافیت واقعی باشند…

برچسب‌ها