گالری فیلم

تحول دیجیتال در سطح ملی: به‌سوی ایران دیجیتال
سخنانی درد دل گونه در پایان سخنرانی نشست ایران دیجیتال
تحول دیجیتال در صنعت مد: موردکاوی بربری
تحول دیجیتال در صنعت مد: موردکاوی بربری
نقش هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال
شعبه بانک در عصر دیجیتال
شعبه بانک در عصر تحول دیجیتال
اقتصاد تجربه
اقتصاد تجربه و تحول دیجیتال
تحول دیجیتال چیست؟
کلاه شاپو
داستان میرزاده عشقی و کلاه شاپو!
هرچه هستیم از نوع خوبش باشیم!
محیط کار و فرهنگ دیجیتال
تحول محیط‌های کاری در کشورمان: دشوارتر از کار معدن
سخنرانی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
انتشار چاپ دوم تنها کتاب فارسی تحول دیجیتال
برنامه زنده شبکه خبر با موضوع تحول دیجیتال
سخنرانی در اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال
سخنرانی در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت