فایل ارائه

فایل ارائه مدیریت پروژه در عصر دیجیتال
اردیبهشت, 1397 فایل ارائه
فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «مدیریت پروژه در عصر دیجیتال»، در دوازدهمين كنفرانس بين المللى مديريت پروژه را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ بیست و  پنجم بهمن ماه سال 1395 انجام شد.