دانشگاه زنجان

 زنجان، ایستگاه اول آموزش‌های ملی تحول دیجیتال در سال 98
فروردین, 1398 آرشیو اخبار
 دکتر مهدی شامی زنجانی، روز چهارشنبه، 4 اردیبهشت‌ماه 1398، در سالن غدیر دانشگاه زنجان، به سخنرانی با موضوع «تحول دیجیتال» خواهند پرداخت. در این سخنرانی به سرفصل‌هایی چون: نگرش دیجیتال مبانی و مفاهیم دیجیتال آشنایی اولیه با دستاوردها و قابلیت‌های تحول دیجیتال اشاره خواهد شد. از حامیان این سمینار ...