محیط کار دیجیتال

 نقد به شیوه‌های مرسوم فرهنگ‌سازی
دی, 1397 دست نوشته‌
 فرهنگ‌سازی، بدون «خودسازی» و «سیستم‌سازی» معنا ندارد. فرهنگ‌، محصولِ شعار نویسی و گفتاردرمانی نیست. کارکنان (بخوانید مردم) عمدتاً حواسشان جمع است. حرفهایی که بِهِمان نیاید و قواره تنمان نباشد را از ما قبول نخواهند کرد. تغییر و تحولی را که به دنبال آن هستید، خود، پیشاپیش دیگران زندگی کنید.
بارگذاری فایل ویدئویی “آینده کار در عصر دیجیتال” در وب‌سایت
آذر, 1397 آرشیو اخبار
 فایل ویدئویی سخنرانی با موضوع «آینده کار در عصر دیجیتال» توسط دکتر شامی زنجانی در “سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی”، در بخش«گالری فیلم» سایت، بارگذاری گردید.
 بارگذاری فایل ویدئویی “تحول محیط‌های کاری در کشورمان: دشوارتر از کار معدن” در وب‌سایت
تیر, 1397 آرشیو اخبار
 فایل ویدئویی گزیده سخنرانی دکتر مهدی شامی زنجانی با موضوع “تحول محیط‌های کاری در کشورمان: دشوارتر از کار معدن” در “نشست محیط کار دیجیتال” در موسسه مهر البرز، در بخش «گالری فیلم» سایت، بارگذاری گردید.