مفهوم سازی

 تحول دیجیتال چیست؟
مرداد, 1397 2 نظرات دست نوشته‌
 تحول دیجیتال ، تحول کسب‌وکار است. این جمله کوتاه را کلیدِ درکِ مفهومِ تحول دیجیتال می‌دانم. مفهومی که این روزها، سوءبرداشت‌های بسیاری در موردش وجود دارد و هر کسی از ظن خود (و معمولاً به غلط) یار آن می‌شود. تحول دیجیتال، تغییری شگرف