بارگذاری فایل ویدئویی “استراتژی‌های رسانه‌های اجتماعی برای سازمان‌ها” در وب‌سایت

بهمن, 1397 آرشیو اخبار

 فایل ویدئویی سخنرانی با موضوع «استراتژی‌های رسانه‌های اجتماعی برای سازمان‌ها» توسط دکتر شامی زنجانی در “کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ”، در بخش«گالری فیلم» سایت، بارگذاری گردید.

برچسب‌ها