مشاوره دکتر شامی زنجانی به شرکت داده‌ورزی سداد

آبان, 1397 آرشیو اخبار

 دکتر مهدی شامی زنجانی، مشاور تحول دیجیتال شرکت داده‌ورزی سداد شد. مقرر شده دکتر شامی زنجانی در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی دیجیتال، ارزیابی بلوغ و تدوین استراتژی و نقشه راه تحول دیجیتال به این شرکت مشاوره ارائه نماید.

برچسب‌ها