فایل ارائه

  فایل ارائه آینده کار در عصر دیجیتال
آذر, 1397 فایل ارائه
 فایل پی‌دی‌اف سخنرانی دکتر شامی زنجانی با موضوع «آینده کار در عصر دیجیتال» در «سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی» را از طریق لینک زیر دانلود نمائید. شایان ذکر است که این سخنرانی در 14 آذر ماه 1397 برگزار شده‌است.
  فایل ارائه تحول دیجیتال در آموزش عالی
آذر, 1397 فایل ارائه
 فایل پی‌دی‌اف سخنرانی دکتر شامی زنجانی با موضوع «تحول دیجیتال در آموزش عالی» در «دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران» را از طریق لینک زیر دانلود نمائید. شایان ذکر است که این سخنرانی در 11 آذر ماه 1397 برگزار شده‌است.
 فایل ارائه ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت
مهر, 1397 فایل ارائه
 فايل سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت»، ارائه‌شده در سومین جلسه از سلسله نشست‌های تحول دیجیتال در “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد.
 فایل ارائه تحول دیجیتال و جایگاه حکمرانی داده در آن
تیر, 1397 فایل ارائه
 فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «تحول دیجیتال و جایگاه حکمرانی داده در آن»، در “پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات“ را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در آذر ماه ١٣٩٦ انجام شد.
 فایل ارائه رویکرد سند ملی تحول دیجیتال
خرداد, 1397 بدون نظر فایل ارائه
 فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع « رويكرد پيشنهادى براى تدوين سند ملى تحول ديجيتال »، در “دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات” را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ سیزدهم خرداد ماه 1397 انجام شد.    
 فایل ارائه بيمارستان ديجيتال
اردیبهشت, 1397 فایل ارائه
 فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «بيمارستان ديجيتال»، در “دانشگاه علوم پزشكى بيرجند” را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ دوازدهم اسفند ماه ١٣٩٦ انجام شد.