فایل ارائه

 فایل ارائه رویکرد سند ملی تحول دیجیتال
خرداد, 1397 بدون نظر فایل ارائه
 فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع « رويكرد پيشنهادى براى تدوين سند ملى تحول ديجيتال »، در “دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات” را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ سیزدهم خرداد ماه 1397 انجام شد.    
 فایل ارائه بيمارستان ديجيتال
اردیبهشت, 1397 فایل ارائه
 فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «بيمارستان ديجيتال»، در “دانشگاه علوم پزشكى بيرجند” را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ دوازدهم اسفند ماه ١٣٩٦ انجام شد.  
فایل ارائه روندها و چالش‌هاى تحول ديجيتال
اردیبهشت, 1397 فایل ارائه
فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «روندها و چالش هاى تحول ديجيتال»، در “اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور“ را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ دهم بهمن ماه ١٣٩٦ انجام شد.
فایل ارائه تحول تجربه مشترى با فناورى‌هاى نوين ديجيتال
اردیبهشت, 1397 فایل ارائه
فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «تحول تجربه مشترى با فناوری‌هاى نوين ديجيتال»، در “پانزدهمين كنفرانس بين‌المللى مديريت“ را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ سوم دى ماه ١٣٩٦ انجام شد.
فایل ارائه نقشه راه توسعه مهارت‌هاى ديجيتال سازمان
اردیبهشت, 1397 فایل ارائه
فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «نقشه راه توسعه مهارت‌هاى ديجيتال سازمان: چيستى، چرايى و چگونگى»، در در “دومين كنفرانس مديريت منابع انسانى “ را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ بیست و پنجم مهر ماه سال 1396 انجام شد.    
فایل ارائه زبدگی دیجیتال
اردیبهشت, 1397 فایل ارائه
فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «زبدگی دیجیتال»، در ششمین دوره همایش فناوری اطلاعات “گروه مپنا” را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در تاريخ بیست و هشتم بهمن ماه سال 1395 انجام شد.