ارائه

 فایل ارائه سخنرانی درس‌آموخته‌هایی کلیدی از ممیزی بلوغ دیجیتال بیش از 35 سازمان ایرانی
بهمن, 1397 فایل ارائه
 فایل پی‌دی‌اف سخنرانی دکتر شامی زنجانی با موضوع «درس‌آموخته‌هایی کلیدی از ممیزی بلوغ دیجیتال بیش از 35 سازمان ایرانی» در «شب تحول دیجیتال ایران» را از طریق لینک زیر دانلود نمائید. شایان ذکر است که این سخنرانی در 30 بهمن ماه 1397 برگزار شده‌است.  
 فایل ارائه استراتژی رسانه‌های اجتماعی برای سازمان‌ها
دی, 1397 فایل ارائه
 فایل پی‌دی‌اف سخنرانی دکتر شامی زنجانی با موضوع « استراتژی‌های رسانه‌های اجتماعی برای سازمان‌ها»
  فایل ارائه آینده کار در عصر دیجیتال
آذر, 1397 فایل ارائه
 فایل پی‌دی‌اف سخنرانی دکتر شامی زنجانی با موضوع «آینده کار در عصر دیجیتال» در «سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی» را از طریق لینک زیر دانلود نمائید. شایان ذکر است که این سخنرانی در 14 آذر ماه 1397 برگزار شده‌است.
  فایل ارائه تحول دیجیتال در آموزش عالی
آذر, 1397 فایل ارائه
 فایل پی‌دی‌اف سخنرانی دکتر شامی زنجانی با موضوع «تحول دیجیتال در آموزش عالی» در «دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران» را از طریق لینک زیر دانلود نمائید. شایان ذکر است که این سخنرانی در 11 آذر ماه 1397 برگزار شده‌است.
 فایل ارائه ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت
مهر, 1397 فایل ارائه
 فايل سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت»، ارائه‌شده در سومین جلسه از سلسله نشست‌های تحول دیجیتال در “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد.
 فایل ارائه تحول دیجیتال و جایگاه حکمرانی داده در آن
تیر, 1397 فایل ارائه
 فايل ارائه سخنرانى دكتر مهدى شامى زنجانى با موضوع «تحول دیجیتال و جایگاه حکمرانی داده در آن»، در “پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات“ را مى‌توانيد از لینک زیر دانلود نماييد. اين سخنرانى در آذر ماه ١٣٩٦ انجام شد.